24. Chỗ mục tra tiểu chuẩn chỉ chèn được 1 tiêu chuẩn? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Chỗ mục tra tiêu chuẩn thì chỉ chèn được 1 tiêu chuẩn thôi sao?

Trả lời:

Phần mềm hỗ trợ tra và chèn nhiều tiêu chuẩn. Tra xong 1 tiêu chuẩn bạn chọn ngay ô bên dưới để tra tiếp các tiêu chuẩn khác.

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: