Câu hỏi: Chỗ mục tra tiêu chuẩn thì chỉ chèn được 1 tiêu chuẩn thôi sao?

Trả lời:

Phần mềm hỗ trợ tra và chèn nhiều tiêu chuẩn. Tra xong 1 tiêu chuẩn bạn chọn ngay ô bên dưới để tra tiếp các tiêu chuẩn khác.

Mucluc