Câu hỏi: Tính năng bảo mật người dùng, chống xóa file dữ liệu trong phần mềm thực hiện như thế nào?

Trả lời: Bạn có thể dùng chức năng Protect của Excel để bảo vệ nội dung, chống sửa xóa, thay đổi tùy ý của: Ô (cell), bảng tính (sheet) và cả file hồ sơ (Workbook).

 

Chức năng Protect Sheet hoặc Protect Workbook để bảo vệ các nội dung

Chức năng Protect Sheet hoặc Protect Workbook để bảo vệ các nội dung

Chức năng Protect Sheet hoặc Protect Workbook để bảo vệ các nội dung

Do tất cả dữ liệu đều ở sheet dCâu hỏi: Tính năng bảo mật người dùng, chống xóa file dữ liệu trong phần mềm thực hiện như thế nào?