Câu hỏi: Làm thế nào để tôi có thể tìm kiếm hồ sơ theo ngày?

Trả lời: Bạn có thể sử dụng tính năng Filter ở các sheet danh mục. Tính năng này có sẵn của Excel rất đơn giản và hiệu quả (tương tự như việc lọc khối lượng vật liệu nhập về có hướng dẫn trong phần mềm). Thực hiện như sau:

Bước 1. Bạn đánh dấu vùng dữ liệu ở dưới chọn Data / Filter

Bước 2. Kích vào mũi tên ở cột Ngày để lọc ra các hồ sơ biên bản theo ngày mà bạn mong muốn

 

Chức năng Filter dùng để lọc dữ liệu rất mạnh

Chức năng Filter dùng để lọc dữ liệu rất mạnh

Mucluc