Câu hỏi: Tôi muốn tìm kiếm một biên bản nào đó thì làm thế nào?

Trả lời:

Excel có chức năng tìm kiếm rất mạnh. Muốn tìm kiếm một thông tin nào đó bạn bấm tổ hợp phím tắt Ctrl+F, hộp thoại Find and Replace hiện ra, bạn nhập nội dung muốn tìm kiếm vào hộp thoại Find what:31

Bạn bấm vào Options, bỏ Match entire cell contents:

+ Nếu chỉ tìm trong sheet hiện tại thì trong Within bạn chọn Sheet rồi bấm Find Next (nút Find All để tìm tất cả các bản ghi thỏa mãn):

31.1

 

+ Nếu muốn tìm trong tất cả các sheet của file hồ sơ, trong Within bạn chọn Workbook rồi bấm Find Next hoặc Find All:

31.2
Mucluc