Các tác giả sẽ thường xuyên đưa các video hướng dẫn, giải đáp với các thuyết minh và minh họa cụ thể lên kênh http://youtube.com/hosochatluong. Các bạn chú ý cập nhật, theo dõi.

Bạn truy cập diễn đàn Giá Xây Dựng http://giaxaydung.vn/diendan và tìm mục Phần mềm Quản lý chất lượng công trình xây dựng để cập nhật các trao đổi, chia sẻ về sử dụng phần mềm và nghiệp làm hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, hoàn công…

Diễn đàn trao đổi về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Diễn đàn trao đổi về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD