Video hướng dẫn phần mềm QLCL GXD Archive

Hướng dẫn đặt mua và cài đặt phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD rất đơn giản

Quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu của nhiều công trình, hạng mục, gói thầu?

Tìm hiểu biểu mẫu nghiệm thu vật liệu, di chuyển giữa các sheet

Tìm hiểu về công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu

Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng – bài 1

Nhập thông tin giờ bắt đầu, kết thúc lấy mẫu, nghiệm thu… vào Danh mục nghiệm thu vật liệu

Công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu – bài 2

Công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu – bài 3

Nhập số liệu nhập vật liệu về công trường vào Danh mục nghiệm thu vật liệu bài 1

Tra tiêu chuẩn áp dụng cho vật liệu trong Danh mục nghiệm thu vật liệu