Chuyên mục: Phần mềm Quyết toán GXD

Em chuyên ngành đường, kinh nghiệm 3 năm, muốn hoc dự toán và thanh quyết toán để xin về văn phòng

Em chuyên ngành đường, đi làm được 3 năm rồi, giờ muốn hoc dự toán và thanh quyết toán về xây dựng để xin làm văn phòng. Em muốn học từ đầu chứ đừng cho em vào lớp đang học rồi. Không biết giờ xin về văn phòng cần phải học những...

Read More
Loading

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này