Khai giảng lớp Lập hồ sơ thanh quyết toán, thực hành phần mềm Quyết toán GXD