Archive

Category Archives for "Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD"

Các bài về hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

5. Mở file đã lưu ra thực hiện tiếp – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Bạn có thể mở phần mềm Quyết toán GXD trước, rồi tìm và mở file Quyết toán đã lưu ra làm tiếp. Trình tự mở như sau:

(1) Mở phần mềm Quyết toán GXD

(2) Dùng nút Mở file (hoặc Ctrl+O)

(3) Tìm đến file cần làm.

– Bạn đang mở phiên bản Excel nào, khi mở Quyết toán GXD sẽ nạp vào Excel đó. Chẳng hạn trong máy tính bạn có cả Excel 2003, 2007, 2010, 2013. Nếu bạn mở Excel 2007 để làm việc, khi bạn chạy Quyết toán GXD thì phần mềm sẽ nạp vào phiên Excel 2007.

Trường hợp không có bản Excel nào đang mở, bạn chạy Quyết toán GXD thì phần mềm sẽ gọi bản Excel nào cài sau cùng.

 

Continue reading

4. Lưu file vào ổ cứng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Lưu ý:

–     Với Excel 2007 hoặc 2010 chọn dạng file .xlsm hoặc .xls để lưu.

–     Không lưu file dạng .xlsx sẽ làm mất các hàm tính toán VBA

–     Thao tác lưu, sử dụng một trong các cách sau:

+ Sử dụng nút Lưu file Quyết toán   hoặc dùng lệnh Hồ sơ/ Lưu file Quyết toán

+ Dùng tổ hợp phím Ctrl+S như khi lưu một file Excel bình thường thì chú ý định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.

 Hinh 1.3

Hình 1.3 – Lưu file Quyết toán

Continue reading

3. Giao diện phần mềm trên Excel 2003 (không khuyến khích)

Với máy tính cài Excel 2003, thanh công cụ Quyết toán GXD sẽ ở bên trái và các menu sẽ nằm phía bên trái. Tuy nhiên Office 2003 không hỗ trợ giao diện dạng Ribbon. Do đó để nâng cao hiệu quả công việc, GXD khuyến khích người dùng sử dụng Office phiên bản từ 2007 trở lên. 

 

Continue reading

2. Giao diện phần mềm trên Excel 2010 – Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD

Sau khi khởi động phần mềm sẽ tạo một file hồ sơ thanh quyết toán mới và nạp vào Excel như hình sau (giao diện trên Excel 2007 và Excel 2013 hoàn hoàn tương tự)

giao dien phan mem tren RibbonHình 1.1 – Giao diện phần mềm trên menu Ribbon

 Hinh 1.2Hình 1.2 – Giao diện phần mềm trên menu Add – Ins

Continue reading

1. Khởi động phần mềm – Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD

Khởi động phần mềm Quyết toán GXD theo 1 trong hoàn toàn tương tự như các phần mềm GXD khác, một số cách khởi động ta thường dùng như sau:

Cách 1. Kích đúp vào biểu tượng của Quyết toán GXD trên màn hình desktop, phần mềm sẽ mở sẵn ra một hồ sơ dự toán mới.

 1.khoidong

Hình 1.1 – Kích đúp vào biểu tượng Quyết toán GXD để mở phần mềm

Cách 2. Vào Start / All program / Quyet toan GXD

Cách 3. Vào thư mục C:\Quyet toan GXD kích đúp vào file QuyettoanGXD.exe Continue reading

1 3 4 5