Hỏi đáp phần mềm QLCL Archive

Trong biên bản nghiệm thu em bị đảo lộn ngày tháng xử lý thế nào?

Trong biên bản nghiệm thu em bị đảo lôn ngày tháng như trong hình (kích vào

Lưu file hồ sơ nghiệm thu dạng .xlsx sẽ bị báo lỗi

Trong hướng dẫn sử dụng đã lưu ý bạn khi sử dụng phần mềm QLCL GXD

29. Muốn áp dụng một hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ biện bản – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi dùng nút spin để áp dụng một bản ghi cho toàn bộ các

30. Cơ chế co giãn dòng chứa tiêu chuẩn khi thay đổi bản ghi – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Khi thay đổi các bản ghi biên bản nghiệm thu, giữa các biên bản

31. Tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi muốn tìm kiếm một biên bản nào đó thì làm thế nào? Trả

27. Sửa file template xong, chạy phần mềm lên thì báo – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Khi tôi sửa file template và chạy phần mềm lên thì phần mềm hiện

2. Sơ lược về phần mềm QLCL GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Trong thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và

14. Chức danh ở phần “Ký biên bản”- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Ở mục thành phần, có thể ghi rõ chức danh, để người sử dụng