Giới thiệu Archive

Thông tư số 26/2016/TT-BXD về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng: Phân định rõ trách nhiệm

(Xây dựng) – Từ ngày 15/12/2016, Thông tư 26/2016/TT-BXD về quy định chi tiết một số

Khuyến mại cực khủng phần mềm Giá Xây Dựng

Phần mềm Giá Xây Dựng   Các khóa cứng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa

Kênh video và diễn đàn thảo luận về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Các tác giả sẽ thường xuyên đưa các video hướng dẫn, giải đáp với các thuyết

Sơ lược về phần mềm quản lý chất lượng (QLCL) GXD

Trong thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và

Cơ sở pháp lý của các biểu mẫu phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Theo quy định tại điều 16 vấn đề về biểu mẫu thanh toán, nghiệm thu của

Giới thiệu sơ lược về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành: Quản lý về phạm vi,