nguyentheanh

Author Archives: nguyentheanh

1. Khởi động phần mềm – Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD

Khởi động phần mềm Quyết toán GXD theo 1 trong hoàn toàn tương tự như các phần mềm GXD khác, một số cách khởi động ta thường dùng như sau:

Cách 1. Kích đúp vào biểu tượng của Quyết toán GXD trên màn hình desktop, phần mềm sẽ mở sẵn ra một hồ sơ dự toán mới.

 1.khoidong

Hình 1.1 – Kích đúp vào biểu tượng Quyết toán GXD để mở phần mềm

Cách 2. Vào Start / All program / Quyet toan GXD

Cách 3. Vào thư mục C:\Quyet toan GXD kích đúp vào file QuyettoanGXD.exe Continue reading

In liên hoàn biên bản nghiệm thu, hồ sơ chất lượng

–     Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc in ấn hồ sơ nhanh chóng.

–     Thao tác: Tiện ích/ In hồ sơ.

Lệnh in hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng rất linh hoạt

Lệnh in hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng

–     Hộp thoại cho lựa chọn In hồ sơ hiện lên.

Hộp thoại In hồ sơ trong phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Hộp thoại In hồ sơ trong phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

–     Chọn các hồ sơ cần in ở mục Tên hồ sơ với các tùy chọn:

Chọn các hồ sơ cần in ở mục Tên hồ sơ

Chọn các hồ sơ cần in ở mục Tên hồ sơ

+ Chọn tất cả hồ sơ: Lưa chọn này sẽ chọn tất cả 3 loại hồ sơ nghiệm thu vật liệu; nghiệm thu công việc xây dựng và nghiệm thu hạng mục công trình, giai đoạn thi công. Nếu áp dụng lựa chọn này sẽ không sử dụng tùy chọn “Tên biên bản nữa”.

+ 1. Nghiệm thu vật liệu: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu vật liệu trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 2. Nghiệm thu công việc xây dựng: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 3. NT hạng mục CT& giai đoạn TCXD: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình/giai đoạn thi công xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

–     Chọn chi tiết các loại biên bản cần in trong tùy chọn “Tên biên bản”.

Chọn chi tiết các loại biên bản cần in

Trong Hộp thoại In hồ sơ Chọn chi tiết các loại biên bản cần in trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ Các lựa chọn trong “Tên biên bản” sẽ tương tự như trong tùy chọn “Tên hồ sơ”, chúng ta sẽ chọn cho phù hợp với yêu cầu.

–     Chọn số lượng bản in ở mục “Số lượng bản in”.

–     Tùy chọn căn chỉnh dòng khi in: Tùy chọn này sẽ tự động căn chỉnh khi mục ký tên ở cuối trang in bị sang trang mới (phần mềm sẽ tự ngắt trang để phần ký tên ở cùng một trang).

Lệnh xuất các danh mục hồ sơ phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc quản lý chung toàn bộ hồ sơ nghiệm thu gồm: Nghiệm thu vật liệu, Nghiệm thu công việc xây dựng và Nghiệm thu giai đoạn.

Thao tác: Tiện ích/ Xuất các danh mục hồ sơ.

Menu tiện ích, lệnh xuất các danh mục hồ sơ phần mềm QLCL GXD

Menu tiện ích, lệnh xuất các danh mục hồ sơ phần mềm QLCL GXD

–     Các biên bản được liết kê sang bảng Danh mục hồ sơ nghiệm thu ở sheet Danh muc ho so, điều này giúp bạn quản lý và theo dõi tình trạng hồ sơ một cách tổng quát.

Danh mục hồ sơ nghiệm thu trong phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Danh mục hồ sơ nghiệm thu trong phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Lệnh xuất bảng vật liệu của phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

– Tính năng này hỗ trợ bạn trong quản lý và theo dõi chi tiết vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu.

–  Thao tác: Tiện ích/ Xuất bảng vật liệu.

Trên Menu tiện ích chọn lệnh Xuất bảng vật liệu

Trên Menu tiện ích chọn lệnh Xuất bảng vật liệu

– Sau khi thực hiện lệnh, toàn bộ khối lượng vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu theo danh mục ở sheet Danh muc NT vat lieu sẽ được xuất sang bảng tổng hợp vật liệu ở sheet Vat lieu nhap ve.

Bảng tổng hợp vật liệu nhập về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Bảng tổng hợp vật liệu nhập về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

–     Bạn hoàn toàn có thể lọc dữ liệu chi tiết theo ý muốn bằng chức năng định dạng dữ liệu kiểu Table trong Excel.

Tùy chọn hiện bảng đánh giá kết luận nghiệm thu

Thao tác: Hồ sơ/Các tùy chọn

Lệnh Tùy chọn trên menu Hồ sơ của phần mềm QLCL GXD

Lệnh Tùy chọn trên menu Hồ sơ của phần mềm QLCL GXD

Hộp tùy chọn hiện lên, ta tích chọn các chế độ phù hợp với yêu cầu của hồ sơ.

Hộp thoại các tùy chọn phần mềm quản lý chất lượng công trình GXD

Hộp thoại các tùy chọn phần mềm quản lý chất lượng công trình GXD

–     Nếu chọn Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng thì trong biên bản sẽ hiện bảng như sau:

Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành bảng

Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành bảng

–     Nếu bỏ tùy chọn nói trên thì sẽ chuyển sang dạng như sau:

Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành các dòng ghi thông tin

Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành các dòng ghi thông tin

–     Hoặc nếu chọn Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng thì mục nội dung nghiệm thu trong sheet NT nội bộ vật liệu sẽ như sau:

Mục b, sheet NT nội bộ vật liệu chuyển thành bảng

Mục b, sheet NT nội bộ vật liệu chuyển thành bảng

Menu Ribbon của phần mềm QLCL GXD

Menu của phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Menu của phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

  • Ý nghĩa của Các nút tích dùng để ẩn / hiện các nhóm sheet biên bản

– Hồ sơ chất lượng: Kích vào sẽ hiện/ẩn toàn bộ hồ sơ chất lượng.

– Hồ sơ nghiệm thu: Ẩn/hiện các mục quản lý hồ sơ nghiệm thu theo nhóm biên bản.

– Nghiệm thu vật liệu: Ẩn/hiện nhóm biên bản nghiệm thu vật liệu gồm 6 sheet: Danh mục nghiệm thu vật liệu; Lấy mẫu vật liệu; Nghiệm thu nội bộ vật liệu; Yêu cầu nghiệm thu vật liệu; Nghiệm thu vật liệu và vật liệu nhập về.

– Nghiệm thu công việc: Ẩn/hiện nhóm biên bản nghiệm thu công việc gồm 4 sheet: Danh mục nghiệm thu công việc; Nghiệm thu nội bộ công việc; Yêu cầu nghiệm thu công việc và Nghiệm thu công việc.

– Nghiệm thu giai đoạn: Tùy chọn ẩn hiện nhóm biên bản nghiệm thu giai đoạn gồm 4 sheet: Danh mục nghiệm thu giai đoạn; Nghiệm thu nội bộ giai đoạn; Yêu cầu nghiệm thu giai đoạn và Nghiệm thu giai đoạn.

– Quản lý tiến độ: Ẩn/hiện các nội dung về lập và quản lý Tiến độ thi công (tính năng này đang phát triển).

– Quản lý khối lượng: Ẩn/hiện nhóm biên bản quản lý khối lượng gồm 2 sheet: Khối lượng và Tổng hợp khối lượng (tính năng này cũng đang phát triển).

– Mặc định hiển thị: Chọn chế độ luôn ẩn hoặc hiển thị mặc định cho các sheet mỗi lần mở file hồ sơ. Sheet nào hay dùng thì chọn chế độ này.

Kênh video và diễn đàn thảo luận về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Các tác giả sẽ thường xuyên đưa các video hướng dẫn, giải đáp với các thuyết minh và minh họa cụ thể lên kênh http://youtube.com/hosochatluong. Các bạn chú ý cập nhật, theo dõi.

Bạn truy cập diễn đàn Giá Xây Dựng http://giaxaydung.vn/diendan và tìm mục Phần mềm Quản lý chất lượng công trình xây dựng để cập nhật các trao đổi, chia sẻ về sử dụng phần mềm và nghiệp làm hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, hoàn công…

Diễn đàn trao đổi về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Diễn đàn trao đổi về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Sơ lược về phần mềm quản lý chất lượng (QLCL) GXD

Trong thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và công việc Lập và quản lý hệ thống các biên bản nghiệm thu nói riêng có thể nói là rất “lôi thôi, bát nháo”. Cán bộ làm công tác lập và quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu chưa có công cụ chuyên nghiệp, đa phần là tự chế. Có thể phân loại ra như sau:

1. Một số người dùng Word thuần túy, mỗi biên bản 1 file hoặc 1 trang. Cách này thì nghĩ đến hàng nghìn biên bản đã tưởng tượng ra 1 “bãi rác” file hồ sơ. Khi cần tìm lại 1 file biên bản nào đó thì “chết” luôn. Cách này thường đi đến bế tắc ở cuối công trình khi không thể “hồi tố” được các thông tin để hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình.

2. Nhiều đồng nghiệp dùng bảng tính Excel liên hoàn. Công ty Giá Xây Dựng đã từng công bố 1 số version của bảng tính Excel liên hoàn trên diễn đàn, bạn có thể tải ở địa chỉ http://giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=136209

Cách này trình bày biên bản trên Excel không tiện định dạng như dùng Word ở cách 1. Nhưng cũng có những ưu điểm riêng do sức mạnh nhân bản của Excel. Một số đồng nghiệp đã cải tiến, tự động hóa hơn khâu lưu trữ số liệu và mẫu biên bản nhờ các tính năng sẵn có trong Excel.

3. Kết hợp Word, Excel qua tính năng Merge Mail. Trong đó Excel được dùng để lưu dữ liệu, thông tin còn Word trình bày các biểu mẫu, biên bản nghiệm thu… Cách này được nhiều người dùng, giải quyết công việc tốt hơn 2 cách trên và làm hồ sơ cũng tương đối nhanh, có thể chạy các biên bản cùng lúc, dùng trong khi làm “hồi ký” cũng tốt chỉ cần nhìn vào danh mục công việc là có thể viết được nhật ký thi công. Nhưng có nhiều nhược điểm đối với công việc:

– Khá khó hiểu nên nhiều người dù được hướng dẫn nhiều mà vẫn chưa làm được.

– Khi làm theo cách này sẽ phải ngồi copy pate rất thủ công để làm danh mục hồ sơ nghiệm thu.

– Số lượng file hồ sơ cũng rất lớn, công việc phải tiến hành trên nhiều file. Nhìn vào list hồ sơ thấy rất rối, khó quản lý, rất dễ nhầm lẫn.

– Lượng thao tác thủ công copy, cắt, dán… rất nhiều dẫn đến tiêu hao nhiều công sức, thời gian của các kỹ sư đảm nhiệm công việc làm hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, thanh toán.

– Không tra tự động được tiêu chuẩn, quy trình thi công cho công việc.

– Với các công việc sử dụng số lượng tiêu chuẩn, quy trình khác nhau, chẳng hạn công việc A dùng 1 tiêu chuẩn, công việc B phải viện dẫn 3 tiêu chuẩn… thì việc copy, cắt, dán co kéo biên bản sẽ rất vất vả. Xử lý việc trình bày các căn cứ nghiệm thu vào biểu mẫu biên bản nghiệm thu mất rất nhiều thời gian.

– Không kiểm soát được khối lượng vật tư nhập về là bao nhiêu (khi cần thông tin phải đi hỏi xin số liệu từ kế toán vật tư).

– Khi thay đổi cán bộ ký biên bản hoặc thay đổi chức vụ sẽ phải làm lại ra 1 file khác, tăng số lượng file, tăng thao tác quản lý, tăng khả năng nhầm lẫn.

– Phải nhiều người cùng làm mới hoàn thành được hồ sơ hoàn thành công trình.

– Người mới bắt đầu phải đào tạo nhiều mới làm được.

Tóm lại, chỉ công việc đơn giản là lập và quản lý một bộ hồ sơ học viên lớp học nghiệp vụ của Công ty Giá Xây Dựng mà đã khó và rất mệt với số lượng lớn hồ sơ, giấy tờ. Chưa nói đến cả một công trình to lớn, đồ sộ với hàng trăm, hàng nghìn đầu việc, vật liệu… phải lập và quản lý hồ sơ thì thật là một cực hình, thể hiện qua ý kiến phản ánh của nhiều người: Hồ sơ hoàn thành công trình trình lên để phê duyệt quyết toán như một “đống rác”.

Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD, kèm theo hướng dẫn sử dụng, giáo trình và chương trình đào tạo được nghiên cứu phát triển, biên soạn nhằm giải quyết các khó khăn nêu trên. Ngoài ra nhóm nghiên cứu phần mềm đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nội dung như: Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam cho các biên bản, nhất là nghiệm thu vật liệu đầu vào giải quyết phần nào sự bất đồng giữa trong thực tế các CĐT, TVGS, nhà thầu về áp dụng tiêu chuẩn nào, lấy bao nhiêu mẫu, quy trình lấy mẫu, thí nghiệm theo tiêu chuẩn nào, loại nào cần CO, CQ… Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án đầu tư XDCT, giải quyết tốt công đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành: khép được hồ sơ hoàn thành công trình, nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán công trình…

Cơ sở pháp lý của các biểu mẫu phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Theo quy định tại điều 16 vấn đề về biểu mẫu thanh toán, nghiệm thu của Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì Chủ đầu tư và nhà thầu tự thỏa thuận từ khâu hợp đồng.
Đội ngũ kỹ sư Công ty Giá Xây Dựng đã nghiên cứu, biên tập rất công phu các mẫu biên bản và đưa vào phần mềm. Đối chiếu nội dung biểu mẫu phù hợp với quy định trong Thông tư số 10/2013/TT-BXD.
Thay vì sử dụng các biểu mẫu với cách làm thủ công như trước đây, các Cơ quan có thẩm quyền có thể cho phép, các Chủ đầu tư và Nhà thầu có thể thỏa thuận trong hợp đồng là: Thống nhất sử dụng các biểu mẫu biên bản theo phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất và công bố phục vụ công việc lập và quản lý chất lượng công trình. Như vậy, công việc lập và quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu của họ sẽ trở nên đơn giản, tự động hóa và khoa học hơn rất nhiều nhờ việc ứng dụng được công cụ phần mềm QLCL GXD.
Mời bạn tham khảo ý kiến của kỹ sư Vũ Giang, Công ty Cổ phần Cầu 11, Thăng Long, là một trong những người say đắm với “em” phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD ngay từ cái nhìn đầu tiên:

Chính vì các chủ đầu tư, TVGS cứ phải mẫu này mẫu nọ thì phần mềm QLCL GXD đang cho anh em kỹ thuật chúng ta công cụ và tư liệu để có cái để bảo vệ ý kiến của mình và sâu rộng hơn tiến tới chúng ta dùng chung một biểu mẫu của GXD là yên tâm rồi.
Phần hồ sơ QLCL công trình là một khâu rất quan trọng. Chúng ta làm càng công phu gọn gàng bao nhiêu thì sẽ tốt bấy nhiêu. Nhiều khi làm xong hồ sơ thanh toán rồi mấy anh Chủ đầu tư, TVGS lại quay ra hỏi hồ sơ QLCL đâu? Lại mất thời gian và mệt mỏi lắm các bạn đồng nghiệp ạ.

Các kỹ sư của Công ty Giá Xây Dựng cũng không ngừng nghiên cứu cả các quy định, hướng dẫn của pháp luật cũng như các vấn đề xuất phát từ thực tế để không ngừng hoàn thiện các biểu mẫu (template) và phần mềm. Việc công bố tuân thủ và phù hợp với quy định hiện hành của các luật có liên quan của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam như luật về Đầu tư xây dựng, luật Sở hữu trí tuệ…

Giới thiệu sơ lược về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành: Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng… là những nội dung quan trọng của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ… trong quá trình thi công. Công việc này phải thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng. Phải giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng.

Các nội dung quản lý và giám sát chất lượng nói trên cần được thể hiện bằng các hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công rõ ràng, mạch lạc. Do các công trình thường có thời gian thi công xây dựng kéo dài; khối lượng công việc nhiều; nhiều đối tượng tham gia vào quá trình hình thành công trình; trong quá trình thi công phát sinh nhiều vấn đề như thay đổi thiết kế thay, thay đổi nhân sự, thay đổi loại vật liệu sử dụng… Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác lập, quản lý và hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình. Yêu cầu nhiều công sức lao động, nhân lực tham gia và người tham gia phải có trình độ, kinh nghiệm và công việc rất phức tạp.

Xuất phát từ nhu cầu từ thực tế Công ty Giá Xây Dựng đã cho ra đời một phần mềm chuyên nghiệp phục vụ cho việc quản lý chất lượng công trình. Với mong muốn giảm bớt sự phức tạp, giải phóng công sức lao động của các đồng nghiệp, nâng cao chất lượng lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình, hồ sơ nghiệm thu… Đây là phần mềm chuyên nghiệp cho công tác lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình, hồ sơ nghiệm thu tự động đầu tiên tại Việt Nam

Phần mềm Quản lý chất lượng công trình xây dựng GXD (gọi tắt là QLCL GXD hoặc QLCL) giúp quản lý hồ sơ một cách khoa học và chính xác; Khắc phục những nhược điểm của cách quản lý hồ sơ hiện nay như: quản lý trên Word và Excel với các file rời rạc và không liên kết với nhau, lâu ngày chính người quản lý hồ sơ cũng không nhớ là số liệu này được lấy từ đâu…

Phần mềm QLCL GXD được thiết kế chạy trên Excel các phiên bản từ Excel 2007, 2010, 2013 trở lên. Không khuyến cáo chạy trên Excel 2003. Bạn thao tác chủ yếu tại các bảng Danh mục biên bản. Quản lý một file duy nhất, dễ dàng cho việc kiểm tra, nhìn vào bảng danh mục có thể bao quát được nội dung trong hồ sơ quản lý chất lượng của một công trình.

Cùng phần mềm QLCL GXD, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra tài liệu hướng dẫn và giáo trình đào tạo kỹ năng cho các cán bộ, kỹ sư làm công việc liên quan. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng các bạn đồng nghiệp góp phần vào tạo ra sự thay đổi, chuyển biến và phát triển ngành xây dựng theo xu hướng tốt hơn.

Các bạn quan tâm phần mềm mời liên hệ Ms Thu An theo số 0985 099 938 để hỏi thông tin và mua phần mềm bản quyền.