Tác giả: nguyentheanh

Sơ lược về phần mềm quản lý chất lượng (QLCL) GXD

Trong thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và công việc Lập và quản lý hệ thống các biên bản nghiệm thu nói riêng có thể nói là rất “lôi thôi, bát nháo”. Cán bộ làm công tác lập và quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu chưa có công cụ chuyên nghiệp, đa phần là tự chế. Có thể phân loại ra như sau: 1. Một số người dùng Word thuần túy, mỗi biên bản 1 file hoặc 1 trang. Cách này thì nghĩ đến hàng nghìn biên bản đã tưởng tượng ra 1 “bãi rác” file hồ sơ. Khi cần tìm lại 1 file biên bản nào đó thì “chết” luôn. Cách này thường đi đến bế tắc ở cuối công trình khi không thể “hồi tố” được các thông tin để hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình. 2. Nhiều đồng nghiệp dùng bảng tính Excel liên hoàn. Công ty Giá Xây Dựng đã từng công bố 1 số version của bảng tính Excel liên hoàn trên diễn đàn, bạn có thể tải ở địa chỉ http://giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=136209 Cách này trình bày biên bản trên Excel không tiện định dạng như dùng Word ở cách 1. Nhưng cũng có những ưu điểm riêng do sức mạnh nhân bản của Excel. Một số đồng nghiệp đã cải...

Read More

Cơ sở pháp lý của các biểu mẫu phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Theo quy định tại điều 16 vấn đề về biểu mẫu thanh toán, nghiệm thu của Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì Chủ đầu tư và nhà thầu tự thỏa thuận từ khâu hợp đồng. Đội ngũ kỹ sư Công ty Giá Xây Dựng đã nghiên cứu, biên tập rất công phu các mẫu biên bản và đưa vào phần mềm. Đối chiếu nội dung biểu mẫu phù hợp với quy định trong Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Thay vì sử dụng các biểu mẫu với cách làm thủ công như trước đây, các Cơ quan có thẩm quyền có thể cho phép, các Chủ đầu tư và Nhà thầu có thể thỏa thuận trong hợp đồng là: Thống nhất sử dụng các biểu mẫu biên bản theo phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất và công bố phục vụ công việc lập và quản lý chất lượng công trình. Như vậy, công việc lập và quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu của họ sẽ trở nên đơn giản, tự động hóa và khoa học hơn rất nhiều nhờ việc ứng dụng được công cụ phần mềm QLCL GXD. Mời bạn tham khảo ý...

Read More

Giới thiệu sơ lược về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành: Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng… là những nội dung quan trọng của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ… trong quá trình thi công. Công việc này phải thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng. Phải giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng. Các nội dung quản lý và giám sát chất lượng nói trên cần được thể hiện bằng các hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công rõ ràng, mạch lạc. Do các công trình thường có thời gian thi công xây dựng kéo dài; khối lượng công việc nhiều; nhiều đối tượng tham gia vào quá trình hình thành công trình; trong quá trình thi công phát...

Read More

Hello world!

Web Nghiệm thu thanh toán online từ ngày 24/7/2014 chuyên về các nội dung: – Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quyết toán GXD – Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD – Đăng tải các bài viết chuyên môn và chia sẻ các tài liệu liên quan đến công việc thanh quyết toán khối lượng hoàn thành – Đăng tải các bài viết chuyên môn và chia sẻ các tài liệu liên quan đến công việc lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hoàn thành công...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này