Tháng: Tháng Tư 2019

Nghiệm thu thanh toán ứng dụng phần mềm Quyết toán GXD

Nghiệm thu thanh toán ứng dụng phần mềm Quyết toán GXD. Nghiệm Thu Thanh Toán là trang web phổ biến ứng dụng phần mềm Quyết toán GXD do công ty CP Giá Xây dựng sản xuất vào thực hiện các nghiệp vụ và nâng cao chất lượng các nghiệp vụ sau: Nghiệm thu chất lượng công việc, giai đoạnNghiệm thu khối lượng công việc hoàn thànhHợp đồng trong hoạt động xây dựng, phụ lục hợp đồngThanh toán khối lượng hoàn thành: Hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định, điều chỉnh giáĐiều chỉnh giá, chỉ số giáQuyết toán A-B (quyết toán...

Read More

Phụ lục số 03a bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán

Phụ lục số 03a bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 03A VÀ PHỤ LỤC SỐ 04 2 Phụ lục nói trên Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 03a); Bảng xác định giá trị khối lượng...

Read More

Trình bày cột lũy kế trong phụ lục 03a và thanh toán khối lượng phát sinh

Cho em hỏi: Bên em đang làm thanh toán khối lượng phát sinh theo từng đợt theo hợp đồng có mấy vấn đề vẫn chưa hiểu lắm mong anh chị hướng dẫn em: 1. Trong bảng phụ lục 03a cột lũy kế em có phải liệt kê hết tất cả các đầu việc ra hay không ạ (kể cả các công việc trong kỳ này không thực hiện), hay chỉ cần lấy lũy kế khối lượng tổng? Có. Để tiện gióng hàng, đối chiếu giữa các đợt thanh toán. Cả sau này quyết toán cũng thuận lợi cho kiểm tra,...

Read More

Khóa học thanh quyết toán, thực hành phần mềm Quyết toán GXD

Khóa học Thanh Quyết toán, Thực hành phần mềm Quyết toán GXD Giáo trình rất hay về nghiệp vụ Thanh quyết toán, thực hành phần mềm Quyết toán. Được biên soạn riêng cho học viên, các bài tập với số liệu thực hành rất thực tế. Giáo trình nghiệp vụ thanh quyết toán với các bài tập lấy số liệu từ các công trình thực tế – chỉ có ở Giá Xây Dựng… THỰC HÀNH PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD (tặng phần mềm Quyết toán GXD cho 100% học viên, xem video giới thiệu phần mềm ở cuối bài)...

Read More

Khi đàm phán hợp đồng, Nhà thầu nên chọn hình thức thanh toán giai đoạn nào?

Khi đàm phán hợp đồng, Nhà thầu nên chọn hình thức thanh toán giai đoạn nào? Xin chia sẻ với các bạn học viên lớp Thanh Quyết toán GXD và bạn đọc 1 số kinh nghiệm sưu tầm được. Khi đàm phán các giai đoạn thanh toán, thông thường Nhà thầu và Chủ đầu tư cần căn cứ tiến độ cụ thể để thực hiện việc thanh toán, cụ thể: Với Hợp đồng đơn giá trọn gói: Thanh toán là dạng thanh toán tạm ứng nên Nhà thầu cần căn cứ mức vốn có thể huy động để xin thanh toán cho hợp lý. Với Hợp đồng đơn giá cố định và Hợp đồng đơn giá điều chỉnh, cần căn cứ khối lượng thực tế hoàn thành. Không nên xin thanh toán theo mốc thời gian: Ví dụ theo tháng, theo quý vì nhiều khi hồ sơ không chuẩn bị kịp, việc thanh toán sẽ bị trượt mốc hơn nữa khối lượng thực hiện sẽ không tròn theo tầng hay theo cấu kiện. Nhà thầu nên chọn hình thức thanh toán theo từng giai đoạn thi công cụ thể, ví dụ: Hợp đồng thi công phần thân tòa nhà 15 tầng, giá trị là 80 tỷ, có thể phân chia như sau: Đến hết tầng 3: Thanh toán tạm ứng khối lượng (thanh toán nhanh)Đến hết tầng 6: Thanh...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này