Archive

Monthly Archives: November 2017

Trình bày cột lũy kế trong phụ lục 03a và thanh toán khối lượng phát sinh

Anh (chị) cho em hỏi. Bên em đang làm thanh toán khối lượng đợt theo hợp đồng có mấy vấn đề vẫn chưa hiểu lắm mong anh chị hướng dẫn em:

1. Trong bảng phụ lục 03a cột lũy kế em có phải liệt kê hết tất cả các đầu việc ra hay không ạ (kể cả các công việc trong kỳ này không thực hiện), Hay chỉ cần lấy lũy kế khối lượng tổng?

Có. Để tiện gióng hàng, đối chiếu giữa các đợt thanh toán. Cả sau này quyết toán cũng thuận lợi cho kiểm tra, đối chiếu.

2. Theo hợp đồng bên em sẽ được thanh toán toàn bộ khối lượng phát sinh trong đợt thanh toán đó. Vậy trong khối lượng thực hiện kỳ này sẽ lớn hơn so với hợp đồng. Em làm như vậy có đúng không ạ? (vì em đang làm theo hợp đồng)

Em cung cấp chưa đủ thông tin. (Giả sử khối lượng phát sinh thuộc trường hợp được thanh toán (hợp đồng đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói):

  • Khối lượng phát sinh trong hợp đồng: Em cứ trình bày trong PL03a thanh toán bình thường. Trừ khi thanh toán vượt dự toán được duyệt.
  • Khối lượng thanh toán phát sinh ngoài hợp đồng em trình bày ở phụ lục số 04 nhé.