Tháng: Tháng Chín 2014

Lưu file hồ sơ nghiệm thu dạng .xlsx sẽ bị báo lỗi

Trong hướng dẫn sử dụng đã lưu ý bạn khi sử dụng phần mềm QLCL GXD không lưu file dạng .xlsx sẽ hỏng file. Chỉ lưu file dạng .xls hoặc .xlsm. Nhưng chắc nhiều đồng nghiệp không để ý nội dung này. Xin nhắc lại để các bạn chú ý. Nếu lưu file dạng .xlsx các macro của phần mềm sẽ bị Excel xóa đi, bạn sẽ gặp lỗi dạng như sau: Cannot run the macro “Ten file.xlsx!To_0DanhmucHSHT”. The macro may not be available in this workbook or all macros may be...

Read More

29. Muốn áp dụng một hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ biện bản – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi dùng nút spin để áp dụng một bản ghi cho toàn bộ các biên bản cùng một bộ nhưng không được, nên xử lý thế nào? Trả lời: Nút spin ở từng biên bản chỉ tác dụng cho chính sheet biên bản đó. Nếu muốn áp dụng một hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ các biên bản cùng loại, sử dụng chức năng Load biên bản từ danh mục (lệnh cuối cùng trong menu chuột phải, thao tác ở sheet Danh muc, anh tham khảo trong file hướng...

Read More

Khối lượng quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Chi phí đầu tư xây dựng giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng được biểu thị bằng quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Ở giai đoạn này có bản vẽ hoàn công. Tuy nhiên, việc xác định giá trị quyết toán vốn đầu tư có những đặc điểm: Khối lượng được nghiệm thu, thanh toán thường xác định theo khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu, có thể tăng/giảm so với khối lượng trong bảng khối lượng mời thầu; Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thực hiện trên cơ sở khối lượng nghiệm thu thực tế và là “bản vẽ thi công” nếu như các kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình không vượt quá sai số cho phép so với kích thước thiết kế, bản vẽ thi công. Như vậy, bản vẽ hoàn công được thực hiện sau quá trình thi công. Khối lượng để xác định chi phí xây dựng giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng thường không được đo bóc từ bản vẽ thiết kế hoàn công. Trong thực tế, một số dự án các cơ quan thanh tra, kiểm tra có thể dùng bản vẽ hoàn công để đo bóc kiểm tra lại các khối lượng đã...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này