Select Page

Month: September 2014

29. Muốn áp dụng một hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ biện bản – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi dùng nút spin để áp dụng một bản ghi cho toàn bộ các biên bản cùng một bộ nhưng không được, nên xử lý thế nào? Trả lời: Nút spin ở từng biên bản chỉ tác dụng cho chính sheet biên bản đó. Nếu muốn áp dụng một hồ sơ...

Read More