Select Page

Month: July 2014

27. Làm thế nào để sử dụng phần mềm QLCL GXD hiệu quả? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi là quản lý của một đơn vị, nhiều khi làm quản lý xong lại phải vất vả đi hướng dẫn mấy anh em kỹ thuật, đặc biệt là cán bộ mới về công việc lập hồ sơ chất lượng. Công việc này cũng mất thời gian lắm. Bạn nào tiếp...

Read More

26. Làm thế nào để làm hồ sơ đỡ vất vả – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi chuyên về lĩnh vực cầu có cách nào để làm hồ sơ quản lý chất lượng đỡ vất vả? Trả lời: Việc sử dụng phần mềm QLCL GXD cũng giúp cho công việc của bạn đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Ban đầu mới tiếp xúc với phần mềm...

Read More

25. Những biên bản không cần có chủ đầu tư ký thì chỉnh thế nào? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Phần nghiệm thu công việc có những biên bản không cần thiết phải có chủ đầu tư thì ta chỉnh như thế nào? Trả lời: Biểu mẫu của bạn không có chủ đầu tư ký thì bạn chủ động xóa nội dung đó hoặc chỉnh lại mẫu template của...

Read More

24. Chỗ mục tra tiểu chuẩn chỉ chèn được 1 tiêu chuẩn? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Chỗ mục tra tiêu chuẩn thì chỉ chèn được 1 tiêu chuẩn thôi sao? Trả lời: Phần mềm hỗ trợ tra và chèn nhiều tiêu chuẩn. Tra xong 1 tiêu chuẩn bạn chọn ngay ô bên dưới để tra tiếp các tiêu chuẩn...

Read More

23. Phần mềm QLCL GXD không có phiếu kiểm tra? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Phần mềm QLCL GXD không có phiếu kiểm tra? Trả lời: Phiên bản này phần mềm chưa có phiếu kiểm tra. Tùy loại bạn có thể tự chèn thêm vào biểu mẫu (template). Các phiếu kiểm tra, biên bản lấy mẫu bê tông, độ sụt sẽ có vào...

Read More