Archive

Monthly Archives: July 2014
9

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

 MỤC LỤC 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
I. Cơ sở pháp lý

1. Quy định pháp luật liên quan

2. Mục tiêu và cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu

II. QUY TRÌNH NGHIỆM THU

1. Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng

2. Nghiệm thu công việc xây dựng

3. Nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng

4. Nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Sơ lược về phần mềm QLCL GXD

2. Ý kiến nhận xét của các đồng nghiệp

3. Kênh video youtube.com/hosochatluong

4. Trang web về nghiệm thu thanh toán

5. Diễn đàn trao đổi về phần mềm Quản lý chất lượng GXD

II. CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT VÀ CẤU HÌNH WIN ĐỂ CHẠY PHẦN MỀM

1. Cài đặt phần mềm

2. Kích hoạt phần mềm

2.1. Nhập khoá mềm cho phần mềm

2.2. Khóa cứng.

3. Cấu hình Windows hiển thị đúng ngày tháng trong biên bản

III. GIAO DIỆN PHẦN MỀM, MỞ, LƯU HỒ SƠ VÀ THIẾT LẬP TÙY CHỌN

1. Giao diện phần mềm Quản lý chất lượng GXD

2. Hệ thống các biểu mẫu (các sheet) trong phần mềm

3. Mở file hồ sơ chất lượng mới

4. Lưu file hồ sơ chất lượng

5. Mở file hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

6. Chọn mẫu hồ sơ

7. Các tùy chọn
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

I. QUY TRÌNH LẬP VÀ QUẢN LÝ BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG

1. Tùy chọn thành phần tham gia nghiệm thu

2. Lập và quản lý biên bản nghiệm thu vật liệu

3. Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu công việc

4. Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

5. Nghiệm thu khối lượng công việc thi công

II. SỬ DỤNG MENU QUẢN LÝ HỒ SƠ NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG

1. Tổng hợp công việc theo giai đoạn

2. Xuất bảng vật liệu

3. Xuất các danh mục hồ sơ

4. Xuất số liệu ghi nhật ký

5. Xuất bảng theo dõi bê tông

III. TIỆN ÍCH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

1. Tính lại diễn giải khối lượng

2. In hồ sơ

IV. QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỖ TRỢ LẬP BIÊN BẢN NGHIỆM THU

1. Chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu công việc

2. Chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu vật liệu

3. Chỉnh sửa dữ liệu tần suất lấy mẫu

4. Chỉnh sửa dữ liệu tiêu chuẩn nghiệm thu

V. CHỈNH SỬA BIÊN BẢN NGHIỆM THU

1. Mở file hồ sơ mẫu (template)

2. Quản lý thành phần tham gia nghiệm thu, xử lý khi có sự thay đổi nhân sự

3. Lưu file mẫu đã chỉnh sửa

4. Lưu ý khi chỉnh sửa nội dung biên bản mẫu

5. Sử dụng các tính năng của Excel

CHƯƠNG 4. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bài 1: Lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu

Bài 2: Lập hồ sơ nghiệm thu các công việc

Bài 3: Thêm thành phần ký biên bản nghiệm thu

Bài 4: Thay đổi cách đánh mã hồ sơ nghiệm thu (mã HSNT)

Bài 5: Tìm kiếm hồ sơ theo ngày, tìm biên bản, thông tin trong hồ sơ nghiệm thu

Bài 6: Quản lý khối lượng nghiệm thu

CHƯƠNG 5. HỎI ĐÁP SỬ DỤNG PHẦN MỀM

1. So sánh giữa giải pháp phần mềm QLCL GXD với sử dụng Merge Mail

2. Phần mềm có chạy trên Excel 2003 được không?

3. Quản lý đồng thời hồ sơ chất lượng nhiều công trình

4. Làm thế nào để sử dụng phần mềm QLCL GXD hiệu quả?

5. Tình huống viết “hồi ký”, khớp hồ sơ

6. Về chỉnh sửa template

7. Các tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu (zone, tầng, hạng mục,…) và theo dõi tình trạng ký hồ sơ

8. Vị trí thi công ghi trong biên bản nghiệm thu

9. Chức danh ở phần “Ký biên bản”

10. Thành phần ký trong Phiếu yêu cầu nghiệm thu

11. Thành phần tham gia ký biên bản nghiệm thu công việc

12. Quản lý lấy mẫu hiện trường và kết quả thí nghiệm

13. Sử dụng các tính năng của Excel

14. Tìm kiếm hồ sơ theo ngày

15. Tính năng chèn lô gô

16. Tính năng bảo mật người dùng

17. Các tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu (zone, tầng, hạng mục,…); theo dõi tình trạng ký hồ sơ

18. Phần mềm QLCL GXD không có phiếu kiểm tra?

19. Chỗ mục tra tiểu chuẩn chỉ chèn được 1 tiêu chuẩn?

20. Những biên bản không cần có chủ đầu tư ký thì chỉnh thế nào?

21. Làm thế nào để làm hồ sơ đỡ vất vả

22. Sửa file template xong, chạy phần mềm lên thì báo.

23. Hiển thị các phương pháp kiểm tra tự động theo nội dung kiểm tra.

24. Muốn áp dụng một hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ biện bản.

25. Cơ chế co giãn dòng chứa tiêu chuẩn khi thay đổi bản ghi

26. Tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ.

VII. XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG LỖI CÀI VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

1. Phần mềm có chạy trên Excel 2003 được không?

2. Phần mềm chạy trên Windows và Office 64 bit

3. Lỗi stopped working, lost VBA project

4. Lỗi Run-time error ‘53’

5. Lỗi không đúng đường dẫn cơ sở dữ liệu

27. Làm thế nào để sử dụng phần mềm QLCL GXD hiệu quả? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi là quản lý của một đơn vị, nhiều khi làm quản lý xong lại phải vất vả đi hướng dẫn mấy anh em kỹ thuật, đặc biệt là cán bộ mới về công việc lập hồ sơ chất lượng. Công việc này cũng mất thời gian lắm. Bạn nào tiếp thu nhanh còn đỡ chứ không thì mất thời gian, tiền in ấn, công sức chỉnh sửa và mệt nữa lắm. Có cách nào sử dụng phần mềm này hiệu quả không?

Trả lời:

–     Bạn hãy giao cho nhân viên in Hướng dẫn sử dụng này, nghiên cứu kỹ và thực hành theo, sử dụng sáng tạo chứ đừng cứng nhắc. Đây coi như là tài liệu giảng dạy, huấn luyện những người mới, các kỹ sư trẻ. Với phần mềm và hướng dẫn sử dụng, việc huấn luyện đã nhàn, chuẩn và hiệu quả hơn rất nhiều.

–     Tại Công ty Giá Xây Dựng có tổ chức lớp Thực hành phần mềm QLCL GXD lập hồ sơ chất lượng, nghiệm thu và hồ sơ hoàn thành công trình. Bạn có thể cho nhân viên tham gia các lớp học đó, các bạn sẽ có nền tảng cơ bản rồi khi được giao việc.

–      Bên cạnh anh/em kỹ sư Công ty Giá Xây Dựng sẽ cập nhật thường xuyên đồng thời với việc nâng cấp phần mềm ngày càng tốt hơn. Tài liệu hướng dẫn đưa cho các bạn mới đọc và phần mềm. Sếp sẽ đỡ vất vả hẳn, công việc sẽ hiệu quả hơn.
Mucluc

26. Làm thế nào để làm hồ sơ đỡ vất vả – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi chuyên về lĩnh vực cầu có cách nào để làm hồ sơ quản lý chất lượng đỡ vất vả?

Trả lời:

Việc sử dụng phần mềm QLCL GXD cũng giúp cho công việc của bạn đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Ban đầu mới tiếp xúc với phần mềm bạn sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng nhưng sẽ quen ngay thôi. Bạn chịu khó đọc hướng dẫn và sử dụng sáng tạo, bởi trong hướng dẫn không diễn tả hết được đặc biệt là các mẹo sử dụng Excel trong làm hồ sơ. Nỗ lực làm xong một công trình, sau đó file công trình cầu đó có thể dùng cho tất cả các công trình khác, công trình thứ 2 sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

 

Mucluc

25. Những biên bản không cần có chủ đầu tư ký thì chỉnh thế nào? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Phần nghiệm thu công việc có những biên bản không cần thiết phải có chủ đầu tư thì ta chỉnh như thế nào?

Trả lời:

Biểu mẫu của bạn không có chủ đầu tư ký thì bạn chủ động xóa nội dung đó hoặc chỉnh lại mẫu template của phần mềm. Bạn có thể tùy biến biểu mẫu của phần mềm cho phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn xem thêm phần hướng dẫn chỉnh template.

Mucluc

24. Chỗ mục tra tiểu chuẩn chỉ chèn được 1 tiêu chuẩn? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Chỗ mục tra tiêu chuẩn thì chỉ chèn được 1 tiêu chuẩn thôi sao?

Trả lời:

Phần mềm hỗ trợ tra và chèn nhiều tiêu chuẩn. Tra xong 1 tiêu chuẩn bạn chọn ngay ô bên dưới để tra tiếp các tiêu chuẩn khác.

Mucluc

23. Phần mềm QLCL GXD không có phiếu kiểm tra? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Phần mềm QLCL GXD không có phiếu kiểm tra?

Trả lời:

Phiên bản này phần mềm chưa có phiếu kiểm tra. Tùy loại bạn có thể tự chèn thêm vào biểu mẫu (template). Các phiếu kiểm tra, biên bản lấy mẫu bê tông, độ sụt sẽ có vào đợt nâng cấp sau ạ

 

Mucluc

22. Các tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu (zone, tầng, hạng mục,…); theo dõi tình trạng ký hồ sơ

Câu hỏi: Vì có những hồ sơ làm ra nhưng chưa được ký ngay do thiếu sót hay vướng mắc, các hồ sơ mới vẫn làm, hồ sơ tồn đọng cần được quản lý. Phần mềm chưa có tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu và theo dõi tình trạng ký hồ sơ?

Trả lời:

Phiên bản này chưa tự động xử lý các vấn đề nêu trên. Bạn có thể sử dụng chức năng Filter của Excel để lọc dữ liệu (điều này cần biết về AutoFilter của Excel và một chút khéo léo). Hy vọng phiên bản sau chúng tôi có thể bổ sung vào phần mềm vấn đề bạn đề cập ở trên. Cùng với việc xuất và phân loại hồ sơ, tính năng in hồ sơ cũng sẽ nâng cấp theo phân loại hồ sơ để đáp ứng yêu cầu này.

Mucluc

21. Tính năng bảo mật người dùng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tính năng bảo mật người dùng, chống xóa file dữ liệu trong phần mềm thực hiện như thế nào?

Trả lời: Bạn có thể dùng chức năng Protect của Excel để bảo vệ nội dung, chống sửa xóa, thay đổi tùy ý của: Ô (cell), bảng tính (sheet) và cả file hồ sơ (Workbook).

 

Chức năng Protect Sheet hoặc Protect Workbook để bảo vệ các nội dung

Chức năng Protect Sheet hoặc Protect Workbook để bảo vệ các nội dung

Chức năng Protect Sheet hoặc Protect Workbook để bảo vệ các nội dung

Do tất cả dữ liệu đều ở sheet dCâu hỏi: Tính năng bảo mật người dùng, chống xóa file dữ liệu trong phần mềm thực hiện như thế nào?

 

 

18. Quản lý lấy mẫu hiện trường và kết quả thí nghiệm – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Phần mềm thiếu mục quản lý kết quả thí nghiệm; 4. Thiếu quản lý lấy mẫu hiện trường?

Trả lời: Hiện tại trong phiên bản này chưa có. Hai vấn đề này sẽ được bổ sung nhanh. Phiên bản mới tới đây sẽ có phần biên bản lấy mẫu hiện trường (cho các công tác đắp đất, công tác bê tông và các công tác có sử dụng vữa) được quản lý theo danh mục (có cột quản lý số hiệu kết quả thí nghiệm). Phần mềm sẽ thêm tính năng theo dõi đổ bê tông. Bảng theo dõi sẽ có thông tin về ngày đổ bê tông, ngày nén R3, R7, R28.

 Mucluc

16. Về chất lượng công việc xây dựng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Trong bảng đó mình phải đánh lại nội dung, không chiếu nội dung qua được sao?

Trả lời:

Trong bảng đó mình không phải đánh lại nội dung. Phần mềm tự động thực hiện. Dữ liệu được tự đổ ra theo loại (mã công việc). Dữ liệu này bạn có thể chỉnh sửa thêm bớt tùy ý. Tham khảo mục I – 3.1.1. phần b (Tùy chọn sử dụng bảng đánh giá chất lượng); mục 3.3.2 (Sửa cơ sở dữ liệu về mã công việc); mục 3.4.2 (Hướng dẫn tra mã công việc).

Mucluc

1 2 3 20