Select Page

Month: July 2014

27. Làm thế nào để sử dụng phần mềm QLCL GXD hiệu quả? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi là quản lý của một đơn vị, nhiều khi làm quản lý xong lại phải vất vả đi hướng dẫn mấy anh em kỹ thuật, đặc biệt là cán bộ mới về công việc lập hồ sơ chất lượng. Công việc này cũng mất thời gian lắm. Bạn nào tiếp...

Read More

Dữ liệu nhật ký

Dữ liệu nhật ký Hiện tại công việc nhật ký chỉ hiển thị khi có công việc nghiệm thu, nếu chèn công việc ở phần nghiệm thu thì số thứ tự biên bản bị nhảy cách. Các công việc không có nghiệm thu, nhưng vẫn muốn đưa sang nhật ký....

Read More

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

Đăng ký kênh video